• Wonen

Wij ontwikkelen woonruimte. Van grondgebonden tot gestapeld en van vrijstaand tot rijwoning of compact appartement. Voor particuliere kopers en professionele marktpartijen zoals beleggers en woningcorporaties. Het doel is altijd om te komen tot een plan waar toekomstige bewoners en de omwonenden enthousiast van worden. Het liefst doen we dat met een gezonde mix van doelgroepen en prijsklassen.

Zorgvuldig ingepast

We vullen de opgave niet zelf in, maar richten ons op de vraag wat op die plek écht nodig is. Het vraagt om kennis en inzicht in de wensen en behoeften van bewoners, de opgave van gemeenten en/of de ambities en doelstellingen van beleggers en woningcorporaties. Met als uitkomst functionele en duurzame woonruimte, bereikbaar voor een diversiteit aan doelgroepen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ons plan iets toevoegt aan een buurt of wijk. We ontwikkelen daarom altijd vanuit de context van een gebied: met aandacht voor de mogelijkheden en kansen die de omgeving biedt. Bijvoorbeeld door landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten te benutten.

Samen met de bewoners en de buurt

Wij geloven in een persoonlijke manier van ontwikkelen. Daarom betrekken we toekomstige bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden in een vroegtijdig stadium bij de planvorming. Hierin zijn we heel benaderbaar. Per project of locatie bepalen we de aanpak. Door middel van enquêtes, participatiebijeenkomsten en voorlichtingsavonden worden omwonenden en geïnteresseerden bij het plan betrokken. Zo weet de buurt wat er gaat gebeuren en weten wij wat toekomstige bewoners willen.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede browser-ervaring te bieden

Dit zijn onder meer essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site, maar ook andere die alleen worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden, voor comfortinstellingen of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven. U kunt zelf bepalen welke categorieën u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Uw cookievoorkeuren zijn opgeslagen.